Nazwa Typ Data Operacja
Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne od km 5+145 do km 6+450, odcinek o długości 1,305 km dokument HTML 2013-06-18 09:17:03 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne od km 5+145 do km 6+450, odcinek o długości 1,305 km dokument HTML 2013-06-18 09:17:03 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne od km 5+145 do km 6+450, odcinek o długości 1,305 km dokument HTML 2013-06-18 09:16:15 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne od km 5+145 do km 6+450, odcinek o długości 1,305 km dokument HTML 2013-06-18 09:16:15 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne od km 5+145 do km 6+450, odcinek o długości 1,305 km dokument HTML 2013-06-18 09:15:55 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne od km 5+145 do km 6+450, odcinek o długości 1,305 km dokument HTML 2013-06-18 09:15:55 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne od km 5+145 do km 6+450, odcinek o długości 1,305 km dokument HTML 2013-06-18 09:14:52 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne od km 5+145 do km 6+450, odcinek o długości 1,305 km dokument HTML 2013-06-18 09:14:52 MODYFIKACJA
Formularz nr 3- Doświadcze Wykonawcy.doc plik 2013-06-18 09:13:34 UTWORZENIE
Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi powiatowej dokument HTML 2013-06-12 10:18:18 MODYFIKACJA
Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi powiatowej dokument HTML 2013-06-12 10:18:18 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi powiatowej nr 2104W Głażewo - Świężki - Sieluń od km 0+520 do km 3+770 odcinek o długości 3,250 km dokument HTML 2013-06-11 10:43:51 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi powiatowej nr 2104W Głażewo - Świężki - Sieluń od km 0+520 do km 3+770 odcinek o długości 3,250 km dokument HTML 2013-06-11 10:43:51 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi powiatowej nr 2104W Głażewo - Świężki - Sieluń od km 0+520 do km 3+770 odcinek o długości 3,250 km dokument HTML 2013-06-11 10:43:31 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi powiatowej nr 2104W Głażewo - Świężki - Sieluń od km 0+520 do km 3+770 odcinek o długości 3,250 km dokument HTML 2013-06-11 10:43:31 MODYFIKACJA