Nazwa Typ Data Operacja
Przebudowa drogi powiatowej nr 2104W Głążewo - Świężki - Sieluń od km 0+520 do km 3+770 odcinek o długości 3,250 km element menu 2013-06-11 10:35:41 MODYFIKACJA
Przebudowa drogi powiatowej nr 2104W Głążewo - Świężki - Sieluń od km 0+520 do km 3+770 odcinek o długości 3,250 km element menu 2013-06-11 10:35:29 UTWORZENIE
Zmniejszenie linii rozgraniczającej (budowa/przebudowa ogrodzenia od strony drogi powiatowej) dokument HTML 2013-06-11 08:03:17 MODYFIKACJA
Zmniejszenie linii rozgraniczającej (budowa/przebudowa ogrodzenia od strony drogi powiatowej) dokument HTML 2013-06-11 08:03:17 MODYFIKACJA
Zmniejszenie linii rozgraniczającej (budowa/przebudowa ogrodzenia od strony drogi powiatowej) dokument HTML 2013-06-11 08:02:57 MODYFIKACJA
Zmniejszenie linii rozgraniczającej (budowa/przebudowa ogrodzenia od strony drogi powiatowej) dokument HTML 2013-06-11 08:02:57 MODYFIKACJA
Mienie dokument HTML 2013-06-11 08:01:35 MODYFIKACJA
Mienie dokument HTML 2013-06-11 08:01:35 MODYFIKACJA
Mienie dokument HTML 2013-06-11 08:01:24 MODYFIKACJA
Mienie dokument HTML 2013-06-11 08:01:24 MODYFIKACJA
Lokalizacja zjazdu z drogi powiatowej dokument HTML 2013-06-11 08:00:53 MODYFIKACJA
Lokalizacja zjazdu z drogi powiatowej dokument HTML 2013-06-11 08:00:53 MODYFIKACJA
Lokalizacja zjazdu z drogi powiatowej dokument HTML 2013-06-11 08:00:37 MODYFIKACJA
Lokalizacja zjazdu z drogi powiatowej dokument HTML 2013-06-11 08:00:37 MODYFIKACJA
Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń nie związanych z fukncjonowaniem drogi powiatowej element menu 2013-06-11 07:59:38 USUNIĘCIE