Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

logo              

Powiat Makowski zrealizował projekt pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno
- Karniewo – Przemiarowo od km 16+051 do km 30+150
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)
Priorytet III Regionalny system transportowy
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.
 
Projekt zakładał przebudowę drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz
– Leszno - Karniewo – Przemiarowo od miejscowości Chełchy Iłowe
do miejscowości Gościejewo, odcinek o długości 14,099 km.
 
Wykonawcą kontraktu była firma STRABAG Sp. z o.o. ,
oddział z Wyszkowa.
Podwykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
WODBUD Mieczysław Wojtkowski.
Roboty zostały wykonane do dnia 30 września 2011 r. zgodnie
z Umową nr 2/I/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku.
 
Całkowita wartość projektu 7 284 709,49 PLN.
Poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wynosi 85% .
Kwota dofinansowania 6 009 481,90 PLN.
 
Zakres prac wykonanych w ramach projektu:
· odwodnienie korpusu drogowego
· korekta 22 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi
· budowa chodników o łącznej długości 3,89 km
· budowa 2 rond w miejscowości Karniewo
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
· budowa zatok autobusowych
· wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
· modernizacja 6 przejść dla pieszych
 
W 2010 roku przebudowano odcinek o długości 5,91 km
drogi powiatowej od miejscowości Chełchy Iłowe
do miejscowości Karniewo.
W 2011 roku przebudowano pozostały odcinek drogi powiatowej
oraz przebudowano 2 skrzyżowania na skrzyżowania
typu rondo w miejscowości Karniewo.
 
Okres realizacji projektu od 31.01.2008 r. – do 20.12.2011 r.
 
Informacje źródłowe na temat
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013 znajdują się na stronie : www.mazowia.eu
 
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kasjaniuk Katarzyna
(2012-04-12 10:39:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kasjaniuk Katarzyna
(2012-04-12 14:05:16)