Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Młodzianowo w ciągu drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy

Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Młodzianowo 

Przebudowa dojazdów do mostu - przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy - Bramura - Łazy

ETAP I od km 0+000 do km 0+325, odc. o dł. 0,325 km 

ETAP II od km 0+404 do km 1+160, odc. o dł. 0,756 km 

Informacja z otwarcia ofert - 08.05.2019 r. 

 

Wniosek zamawiającego o wydłużenie terminu związania ofertą - 31.05.2019 r. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kasjaniuk Katarzyna
(2019-04-24 13:50:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kasjaniuk Katarzyna
(2019-05-31 11:37:26)