PROW  PROW

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc, odcinek o długości 3,939 km

 

Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej, Powiat Makowski w miesiącach kwiecień - czerwiec 2017 r. zrealizował zadanie pn. "Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc, odcinek o długości 3,939 km" związane z operacją typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Celem operacji było ułatwienie mieszkańcom dostępu do punktów użyteczności publicznej poprzez przebudowę (modernizację) drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc.

Na podstawie podpisanej w dniu 14 lipca 2016 roku umowy o przyznaniu pomocy Nr 00068-65151-UM0700150/16 pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Makowskim, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W ramach realizacji robót budowlanych została wzmocniona i poszerzona jezdnia oraz przebudowano chodniki i zjazdy. Właściwe odwodnienie drogi zapewniono poprzez regulację rowów oraz przepustów pod zjazdami. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wpłynie nowe grubowarstwowe oznakowanie poziome drogi. Wykonawcą robót drogowych była firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk. Całkowita (powykonawcza) wartość projektu wynosi 2 214 395,79 zł.

 

            

1  2 3 4 5 5 7 8 9 10

Wytworzył:
Udostępnił:
Kasjaniuk Katarzyna
(2017-07-18 07:34:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kasjaniuk Katarzyna
(2017-07-24 08:25:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki