Podpisanie umowy o dofinansowanie odcinka drogi powiatowej Przasnysz ? Baranowo

Podpisanie umowy o dofinansowanie odcinka drogi powiatowej Przasnysz – Baranowo

Środa, 7 lutego była ważnym dniem dla infrastruktury drogowej w powiecie makowskim. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Delegatura w Ostrołęce podpisano  stosowne dokumenty o przyznaniu dofinansowania Powiatowi Makowskiemu z budżetu województwa kwoty 2.319.961 zł na przebudowę drogi powiatowej Przasnysz – Baranowo. Całkowita wartość zadania wyniesie 3.866.602 zł, wkład własny powiatu 1.546.640 zł. Umowę podpisała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, starosta makowski Zbigniew Deptuła, wicestarosta Dariusz Wierzbicki, skarbnik powiatu Irena Grabowska.

Droga  nr 3227W przebiega przez powiat przasnyski, makowski i ostrołęcki. Modernizowany odcinek makowski to 6,114 km na terenie gminy Płoniawy Bramura i gminy Krasnosielc (od granicy z powiatem przasnyskim do miejscowości Karolewo). Przebudowa polegać będzie m.in. na poszerzeniu istniejącej nawierzchni z 5. do 6. metrów, ułożeniu 5. cm warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, budowie 27 zjazdów gospodarczych z kruszywa oraz 12 zjazdów z betonowej kostki.

Dofinansowania z budżetu województwa udzielono w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.”

Planuje się, że realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu, a zakończy we wrześniu 2018 r.

 

Prezentacja dotycząca projektu  

1 2 3

Wytworzył:
Udostępnił:
Kasjaniuk Katarzyna
(2018-03-07 07:12:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Kasjaniuk Katarzyna
(2018-03-07 07:35:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki