Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek – Łukowo – Mosaki

od km 5+640 do km 8+871, odcinek o długości 3,231 km”

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Kwota dofinansowania: 1 045 313,00 PLN

Beneficjent: Powiat Makowski

Rok realizacji: 2018

1

2

1

Wytworzył:
Udostępnił:
Kasjaniuk Katarzyna
(2018-11-08 10:04:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kasjaniuk Katarzyna
(2020-03-06 14:44:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki