Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
brak danych dokument HTML 2024-06-24 10:34:22 UTWORZENIE
u element menu 2024-06-24 10:33:04 USUNIĘCIE
wykasowano element menu 2024-06-24 10:32:37 UTWORZENIE
Regulamin organizacyjny element menu 2024-06-24 10:30:40 MODYFIKACJA
Regulamin organizacyjny element menu 2024-06-24 10:30:35 MODYFIKACJA
Uchwały i zarządzenia element menu 2024-06-24 10:28:01 MODYFIKACJA
Uchwały i zarządzenia element menu 2024-06-24 10:26:28 MODYFIKACJA
Uchwały i zarządzenia dokument HTML 2024-06-17 09:39:25 MODYFIKACJA
Uchwały i zarządzenia element menu 2024-06-17 09:39:24 MODYFIKACJA
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dokument HTML 2024-06-14 15:27:24 MODYFIKACJA
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych element menu 2024-06-14 15:27:23 MODYFIKACJA
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dokument HTML 2024-06-14 15:09:38 MODYFIKACJA
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych element menu 2024-06-14 15:09:37 MODYFIKACJA
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dokument HTML 2024-06-14 15:09:04 MODYFIKACJA
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych element menu 2024-06-14 15:09:03 MODYFIKACJA