Fundusz Dróg Samorządowych

 

„Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej
nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki”

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa
w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Kwota dofinansowania: 1 074 483,00 PLN

Beneficjent: Powiat Makowski

Rok realizacji: 2020

1

1

1

1

1

1

1

1

1

„Remont drogi powiatowej

nr 2123W Szelków Stary – Sielc – Chrzczony na odcinku o długości 3,027 km”

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa
w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Kwota dofinansowania: 688 083,00 PLN

Beneficjent: Powiat Makowski

Rok realizacji: 2020

1

1

1

1

1

1

1

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele – Krasnosielc  

od km 25+943 do km 31+400, odcinek o długości 5,457 km”

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa
w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Kwota dofinansowania: 1 159 981,00 PLN

Beneficjent: Powiat Makowski

Rok realizacji: 2019

1

1

1

1

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2116W Czerwonka - Guty Duże - Sławkowo

od km 0+000 do km 11+802, odcinek o długości 11,802 km”

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa
w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Kwota dofinansowania: 3 949 851,00 PLN

Beneficjent: Powiat Makowski

 

Rok realizacji: 2019

1

1

1

1

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kasjaniuk Katarzyna
(2020-03-06 14:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kasjaniuk Katarzyna
(2020-06-25 12:42:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki