Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2012-03-23 09:32:07 UTWORZENIE
Zamówienia Publiczne powyżej 30.000 euro - rozstrzygnięcia element menu 2012-03-23 09:31:59 MODYFIKACJA
Zamówienia Publiczne powyżej 30.000 euro - rozstrzygnięcia element menu 2012-03-23 09:31:59 MODYFIKACJA
Zamówienia Publiczne powyżej 30.000 euro - rozstrzygnięcia element menu 2012-03-23 09:31:56 MODYFIKACJA
Zamówienia Publiczne powyżej 30.000 euro - rozstrzygnięcia element menu 2012-03-23 09:31:56 MODYFIKACJA
Zamówienia Publiczne powyżej 30.000 euro - rozstrzygnięcia element menu 2012-03-23 09:31:52 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Ogłoszenia przetargów', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2012-03-23 09:31:43 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-23 09:31:43 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Ogłoszenia przetargów', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-23 09:31:41 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-23 09:31:41 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2012-03-23 09:31:35 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Zapytania ofertowe poniżej 14.000 euro', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2012-03-23 09:31:10 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-23 09:31:10 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Zapytania ofertowe poniżej 14.000 euro', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-23 09:31:08 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-23 09:31:08 MODYFIKACJA