Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '228672', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-26 09:07:33 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 09:07:33 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-26 09:07:23 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 09:07:23 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2012-03-26 09:07:13 UTWORZENIE
Przedmiot działalności dokument HTML 2012-03-26 09:05:34 MODYFIKACJA
Przedmiot działalności dokument HTML 2012-03-26 09:05:34 MODYFIKACJA
Wykaz dróg powiatowych z podziałem na klasy i gminy (2011 rok) element menu 2012-03-26 09:03:22 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'Wykaz dróg powiatowych z podziałem na klasy i gminy (2011 rok) ', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2012-03-26 09:01:38 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 09:01:38 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Wykaz dróg powiatowych z podziałem na klasy i gminy (2011 rok) ', 'document_class' => 'document_group', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2012-03-26 09:00:31 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 09:00:31 MODYFIKACJA
array ( 'visible' => 't', ) element menu 2012-03-26 08:59:39 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 08:59:39 MODYFIKACJA
array ( 'visible' => 't', ) element menu 2012-03-26 08:59:39 MODYFIKACJA