Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
wykasowano element menu 2012-03-26 08:59:39 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Wykaz dróg powiatowych z podziałem na klasy i gminy (2011 rok) ', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '228672', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-26 08:59:08 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 08:59:08 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '228672', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-26 08:58:05 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 08:58:05 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-26 08:57:54 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 08:57:54 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2012-03-26 08:57:42 UTWORZENIE
Funkcje i zadania dokument HTML 2012-03-26 08:57:01 MODYFIKACJA
Funkcje i zadania dokument HTML 2012-03-26 08:57:01 MODYFIKACJA
nowe podmenu element menu 2012-03-26 08:55:37 USUNIĘCIE
Wykaz dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Makowskiego element menu 2012-03-26 08:54:30 USUNIĘCIE
Wykaz dróg z podziałem na klasy i gminy (2011 rok) element menu 2012-03-26 08:54:12 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'Wykaz dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Makowskiego ', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '228673', 'id_data_menu_style' => '3', 'visible' => 't', ) element menu 2012-03-26 08:53:25 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 08:53:25 MODYFIKACJA