Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '228673', 'id_data_menu_style' => '3', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-26 08:52:54 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 08:52:54 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '228673', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-26 08:52:46 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 08:52:46 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-26 08:52:24 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 08:52:24 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Wykaz dróg z podziałem na klasy i gminy (2011 rok) ', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '228672', 'id_data_menu_style' => '3', 'visible' => 't', ) element menu 2012-03-26 08:51:00 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 08:51:00 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '228672', 'id_data_menu_style' => '3', 'visible' => 't', ) element menu 2012-03-26 08:50:32 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 08:50:32 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '228672', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-26 08:49:37 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 08:49:37 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '228673', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-26 08:49:28 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 08:49:28 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '228672', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-26 08:49:19 MODYFIKACJA