Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
wykasowano element menu 2012-03-26 08:49:19 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-26 08:49:11 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-26 08:49:11 MODYFIKACJA
Obszar działania element menu 2012-03-26 08:48:29 MODYFIKACJA
Obszar działania element menu 2012-03-26 08:48:29 MODYFIKACJA
Funkcje i zadania dokument HTML 2012-03-26 08:38:46 MODYFIKACJA
Funkcje i zadania dokument HTML 2012-03-26 08:38:46 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2012-03-26 08:37:29 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2012-03-26 08:37:24 UTWORZENIE
Funkcje i zadania dokument HTML 2012-03-26 08:36:24 MODYFIKACJA
Funkcje i zadania dokument HTML 2012-03-26 08:36:24 MODYFIKACJA
Funkcje i zadania dokument HTML 2012-03-26 08:34:52 MODYFIKACJA
Funkcje i zadania dokument HTML 2012-03-26 08:34:52 MODYFIKACJA
Funkcje i zadania dokument HTML 2012-03-26 08:34:41 MODYFIKACJA
Funkcje i zadania dokument HTML 2012-03-26 08:34:41 MODYFIKACJA