Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: 1. Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Adamowo na rzece Różanica w ciągu drogi powiatowej nr 2116W Czerwonka - Guty Duż

Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Adamowo na rzece Różanica w ciągu drogi powiatowej nr 2116W Czerwonka - Guty Duże - Sławkowo 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo od km 6+996 do km 9+996, odcinek o długości 3,000 km 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2104W Głażewo - Świężki - Sieluń od km 0+520 do km 2+270, odcinek o długości 1,750 km 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2104W Głażewo - Świężki - Sieluń od km 0+000 do km 0+520, odcinek o długości 0,520 km 

Wyjaśnienia do treści SIWZ - 27.03.2014 r. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kasjaniuk Katarzyna
(2014-03-14 09:54:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kasjaniuk Katarzyna
(2014-03-27 11:29:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki